Mentale voordelen van sporten

0 Comments

De Kracht van Actief zijn

We voelen ons allemaal wel eens wat “slechter”, zitten we net even iets minder goed in ons vel. In de winter komt dit nog iets vaker voor dan in de zomer. En zo zou vandaag, de derde maandag in januari, de meest depressieve dag van het jaar zijn. Of dat echt iets is gaat dit artikel niet over, maar ik wil het wel met jullie hebben over de kracht van sporten & bewegen op je mentale gesteldheid.  Want sport geeft je meer dan alleen een afgetraind lichaam. Hieronder lees je welke mentale voordelen het je ook brengt.

De positie van de wetenschap

In het position statement  van de International Society of Sport Psychology (ISSP) staat de volgende claim: Physical activity in natural environment can be a promising aid for such people [mensen die indivueel oplossingen zoeken] (Brown, 1988), as physical inactivity may be associated with symptoms of depression. (Fanner et al., 1988).  Ze geven hiermee aan dat volgens hen sporten een goede manier is om klachten van depressie tegen. Deze bewering wil ik graag voor jullie wat verduidelijken aan de hand van literatuur. We gaan dus vandaag kijken naar feitelijk bewijs voor deze claim.

Het effect van sporten op mentale gezondheid

De claim bestaat uit twee delen; fysieke activiteit heeft een positief effect op mentale gezondheid en het verhelpen van depressies & fysieke activiteit in natuurlijke omgeving is raadzaam voor mensen die deze problemen zelf willen oplossen. Voor het eerste gedeelte is uitvoerig bewijs te vinden in diverse wetenschappelijke bronnen. In 1985 werd al geschreven door Taylor, Sallis, & Needle dat fysieke activiteit positieve effecten heeft op het verlichten van matige tot gemiddelde depressie, het zorgt voor een vermindering van angst en vergroot het zelfvertrouwen bij jongeren. En in 1988 bleek uit Stephens analyse van populaties in Amerika & Canada dat niveau van fysieke activiteit positief gelinkt is aan lagere niveaus of angst en depressie. Naast genoemde studies zijn er nog talloze onderzoeken verricht die positief resultaat laten zien voor de opgezette interventies (Stathopoulou, Powers, Berry, Smits,  Otto. 2006). In enkele studies worden de effecten van anaerobe en aerobe interventies met elkaar vergeleken. Al vond Martinsen et al. (1989) geen verschil tussen beide, wel was er vooruitgang voor beide groepen op mentaal vlak. Duidelijk is dat fysiek actief zijn een positief effect heeft op het gebied van mentaal welzijn.

Binnen of buiten?

Het andere aspect van de claim gedaan door de ISSP is dat het sporten in de buitenlucht gunstig kan zijn voor mensen met mentale problemen. In deze is de rol van de natuur (en gebrek aan blootstelling aan natuur) op mentale gezondheid belangrijk. Het effect van natuur op menselijke (mentale) gezondheid is ook veelvuldig onderzocht. Zo blijk een natuurlijke omgeving geassocieerd met betere mentale gezondheid (De Vries et al., 2013. Strum, Cohen, 2014), angst (Beyer et al., 2014. Chang, Chen, 2005), stress en depressive (Reklaitiene et al., 2014). Ook bleek in 1984 al dat een uitzicht op natuurlijke omgeving vanuit het ziekenhuisbed na een operatie het herstel versneld (Ulrich, 1984). Echter zijn veel van de studies gericht op slechts één mentaal gezondheidsprobleem, dit maakt het lastiger om een overal conclusie te trekken (Triguero-Mas et al. 2015). Ook zijn de precieze karakteristieken met betrekking tot de natuurlijke omgeving in de diverse onderzoeken vaak erg verschillend. Zo variëren ze van bosrijk gebied tot gasveldjes in de stad. Wel is het algemene beeld dat blootstelling aan natuur goed is voor de gezondheid van de mens, zowel fysiek als mentaal.

Dan kan er gekeken worden of het sporten in een natuurlijke omgeving ook een positief effect heeft. In een systematic review (Thompson Coon et al. 2011) werd licht bewijs gevonden voor een positief effect op mentale gezondheid bij sporten in een natuurlijke omgeving. Zo gaven de studies in de review allemaal een positief resultaat direct na het sporten, maar is onduidelijk hoe lang dit effect aanhoudt. De review van Bowler, Buyung-Ali, Knight, & Pullin (2010) identificeerde ook een klein positief effect voor mentale gezondheid, maar niet voor fysiek parameters als bloeddruk.

Bij de vergelijking tussen een interventie met Virtual Reality en daadwerkelijk fysiek buiten zijn werd bij twee studies een lichte positieve trend gevonden richting de buiten activiteit (Plante et al. 2003. Plante , Cage, Clements, & Stover. 2006). Bij fysieke activiteit op een loopband, met daarbij projecties van natuurlijk omgeving en stedelijke omgeving, in vergelijking met activiteti op de loopband zonder projecties zorgde de projecties voor betere uitkomst Pretty, Peacock, Sellens, & Griffin, 2005).

Conclusie

Als conclusie kan getrokken worden dat de claim van de ISSP waar is. Sport heeft een positief effect op mentale gezondheid en een natuurlijke omgeving ook. Uit vele onderzoeken komt naar voren dat beide van belang zijn voor, en ondersteunen bij het verkrijgen van, een goede mentale gezondheid.

En uit onderzoek blijkt ook dat sporten in een natuurlijke omgeving positieve effecten kan hebben op het verlichten van symptomen omtrent depressie en angst. Een kanttekening kan geplaatst worden bij het gebruik van “in natuurlijke omgeving”. In de literatuur is licht bewijs te vinden voor dat het buiten sporten een positiever effect heeft dan het sporten in een indooromgeving. Echter heeft sporten in een sportschool, of andere indoor omgeving, ook een positief effect. Nu lijkt het in de claim zo te zijn dat het alleen om buitensport gaat, terwijl men ook binnen de voordelen van fysieke activiteit op mentale gezondheid kan ervaren.

Wellicht vind je dit een te theoretisch verhaal. Maar ik wil hier mee aangeven dat er al sinds lange tijd veel bewijs is voor de positieve effecten van sporten. Voor vele van jullie is dit al bekend. Al kan een extra steuntje in de rug om vandaag toch weer die workout te doen vast geen kwaad.

Referenties

Beyer, K. M., Kaltenbach, A., Szabo, A., Bogar, S., Nieto, F. J., & Malecki, K. M. (2014). Exposure to neighborhood green space and mental health: Evidence from the survey of the health of Wisconsin. International journal of environmental research and public health, 11(3), 3453-3472.

Bowler, D. E., Buyung-Ali, L. M., Knight, T. M., & Pullin, A. S. (2010). A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments. BMC public health, 10(1), 456.

Chang, C. Y., & Chen, P. K. (2005). Human response to window views and indoor plants in the workplace. HortScience, 40(5), 1354-1359.

Martinsen, E. W., Hoffart, A., & Solberg, O. (1989). Comparing aerobic with nonaerobic forms of exercise in the treatment of clinical depression: A randomized trial. Comprehensive Psychiatry, 30, 324–331.

Plante, T. G., Aldridge, A., Su, D., Bogdan, R., Belo, M., & Kahn, K. (2003). Does Virtual Reality Enhance the Management of Stress When Paired With Exercise? An Exploratory Study. International Journal of Stress Management, 10(3), 203.

Plante, T. G., Cage, C., Clements, S., & Stover, A. (2006). Psychological benefits of exercise paired with virtual reality: Outdoor exercise energizes whereas indoor virtual exercise relaxes. International Journal of Stress Management, 13(1), 108.

Pretty, J., Peacock, J., Sellens, M., & Griffin, M. (2005). The mental and physical health outcomes of green exercise. International journal of environmental health research, 15(5), 319-337.

Reklaitiene, R., Grazuleviciene, R., Dedele, A., Virviciute, D., Vensloviene, J., Tamosiunas, A., … & Bernotiene, G. (2014). The relationship of green space, depressive symptoms and perceived general health in urban population. Scandinavian journal of public health, 42(7), 669-676.

Stathopoulou, G., Powers, M. B., Berry, A. C., Smits, J. A., & Otto, M. W. (2006). Exercise interventions for mental health: a quantitative and qualitative review. Clinical Psychology: Science and Practice, 13(2), 179-193.

Stephens, T. (1988). Physical activity and mental health in the United States and Canada: evidence from four population surveys. Preventive medicine, 17(1), 35-47.

Sturm, R., & Cohen, D. (2014). Proximity to urban parks and mental health. The journal of mental health policy and economics, 17(1), 19.

Taylor, C. B., Sallis, J. F., & Needle, R. (1985). The relation of physical activity and exercise to mental health. Public health reports, 100(2), 195.

Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J., & Depledge, M. H. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Environmental science & technology, 45(5), 1761-1772.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *